Hakk?m?zda

?lanac.com Al?m-sat?m ikinci el her türlü ilanlar? güncel olarak do?rudan mü?teri al?c? bulmaya imkan sunan seri ilan sitesidir. 

05.09.2019 tarihi itibariyle yay?n hayat?na ba?layan ilanaç al?m-sat?m siteleri aras?nda yerini alm??t?r. Bölgesel olarak hizmet veren seri ilan portal? ilanaç.com üzerinden üye olarak ilanlar?n?z? ekleyebilirsiniz bu sayede kolayca mü?teri bulabilmenin yan? s?ra firmalar?n?z? ekleyerek ma?aza açabilir ilanlar?n?z? ekleyebilirsiniz. 

Reklam ve di?er sorular?n?z için bizlere destek@ilanac.com üzerinden e-posta yoluyla ula?abilirsiniz